آزمون یوس آزمون SAT آزمون ALES آزمون GRE آزمون TUS آزمون DUS

آزمونهای ضروری ورود به دانشگاه های ترکیه

هرساله دانشجویان زیادی از سرتاسر جهان برای تحصیل در ترکیه اقدام به شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه های دولتی ترکیه می کند.این امر موجب شده است که ترکیه به عنوان یک مقصد آموزشی عالی در بین دانشجویان بین المللی محبوب شود.برای تحصیل در ترکیه راه های و گوناگون و آزمون های متعددی وجود دارد.که آزمون های …

آزمونهای ضروری ورود به دانشگاه های ترکیه ادامه »