خرید و فروش اتومبیل

go-to-turkey-Traveling to Istanbul-Turkey- Staying in Istanbul-Turkey- Studying in Istanbul-Turkey- Buying a house in Istanbul-Turkey; لوگوی وطنداش; خرید ملک و خانه در ترکیه; استانبول انتالیا الانیا ازمیر انکارا

مبلغ جریمه های رانندگی ترکیه در سال 2024

مبلغ جریمه های رانندگی ترکیه در سال افزایش یافت عبور از چراغ قرمز  ……………………………………………………………………….  ۵۰۷ الیر سرعت غیر مجاز ۱۰ تا ۳۰ درصد   ………………………………………………………………………. ۵۰۷ الیر سرعت غیر مجاز ۳۰ تا ۵۰ درصد  ………………………………………………………………………. ۳.۱۳۶ لیر سرعت غیر مجاز بیشتر از ۵۰ درصد  ……………………………………………………………………….۶.۴۴۰ لیر رانندگی در حالت مستی (بار اول)  ……………………………………………………………………….  ۶.۴۴۰ لیر رانندگی در حالت مستی بار دوم  ……………………………………………………………………….  ۸۰۷۵ لیر رانندگی در …

مبلغ جریمه های رانندگی ترکیه در سال 2024 ادامه »

پیمایش به بالا
× پیام دهید