خدمات حقوقی در ترکیه

امور حقوقی نیازمند مشاوره، وکیل حقوق جزاهای سنگین، وکیل دریافت اقامت و شهروندی، وکیل رفع دیپورت و تمدید اقامت، وکیل خانواده در ترکیه، وکیل خدمات حقوقی و سرمایه گذاری و کلیه خدمات حقوقی در ترکیه

وطنداش انجام کلیه امور اقامت و شهروندی در ترکیه

فرآیند طلاق اتباع خارجی

اگر هر دو زن و شوهر خارجی باشند و تابعیت یکسانی داشته باشند، دادگاه های ترکیه قانون تابعیت مشترک آنها را اعمال می کنند. اگر هر دو زوج خارجی باشند اما قانون ملی مشترک نداشته باشند، قانون طلاق ترکیه اعمال می شود. اگر یکی از زوجین شهروند ترکیه و دیگری خارجی باشد، قانون طلاق ترکیه نیز اعمال می شود.

پیمایش به بالا
× پیام دهید